Maniek2012

169 tekstów – auto­rem jest Ma­niek2012.

-Ma­mo, nie dam rady.
-Chodź, jeszcze kawałek.
-Ma­mo, ale nie dam rady!
-Jeszcze trochę, dasz radę.
-Ma­mo… Mam dość!
-Wierzę w Ciebie, dotrzesz.
-Ma­mo! pod­daję się!!!
-Spójrz, jes­teśmy na miejscu….
Mi­mo bra­ku sił, idź do przo­du, bądź wyt­rwały, nig­dy nie pod­da­waj się, bo być może pod­dasz się tuż przed ce­lem i nig­dy do niego nie dojdziesz… 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 24 kwietnia 2015, 22:17

Chwy­cił róże
Po­lała się krew.
Ran­ny w miłości. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 17 listopada 2014, 23:55

Dusza jak dym ulatuje...

Życie
jak za­pałka
jed­nym ruchem się zapala.
Płonie
dopóki, dopóty
cała się nie spali.
Lecz
de­likat­ny podmuch
za­pałkę gasi.
Dusza
jak dym
ulatuje... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 września 2013, 12:43

Całuję cię w skroń...

Gdzieś w oddali,
pies szczeka,
og­nisko się pali,
ktoś na kiełbasę czeka.
W za­rośniętym polu
świer­szcz swą mu­zykę gra,
dla pod­kreśle­nia nastroju
dym do nieba gna.
Na niebie
mi­liony gwiazd,
cze­kam na ciebie
sa­mot­ny jak głaz.
W wyob­raźni
trzy­mając się za dłoń,
spoglądasz w niebo,
całuję cię w skroń... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 września 2013, 22:15

Czer­wo­ne płat­ki róż
oświet­lo­ne świecami.
Dy­wan miłości pod stopami... 

haiku
zebrał 11 fiszek • 10 września 2013, 20:51

Ot­worzyłem ser­ce jak małże,
zna­lazłem perłę.
Szu­kając miłości.... 

haiku
zebrał 15 fiszek • 10 sierpnia 2013, 21:56

No­wa niewy­dep­ta­na ścieżka,
przechodząca przez tarnie.
Nic mnie nie zatrzyma... 

haiku
zebrał 10 fiszek • 23 lipca 2013, 22:29

W pro­mieniach słońca
pa­da deszcz.
Łzy szczęścia... 

haiku
zebrał 13 fiszek • 20 lipca 2013, 21:30

Z nieba spadła gwiazda
zos­ta­wiając ślad.
Twój uśmiech. 

haiku
zebrał 25 fiszek • 18 lipca 2013, 22:39

Wiatr,
otu­la drzewa.
Przy­tul się do mnie... 

haiku
zebrał 15 fiszek • 17 lipca 2013, 23:52
Zeszyty
  • Aforyzmy – War­te za­pamięta­nia...

  • Wiersze  – ulu­bione wier­sze muszą być za­pisa­ne...

  • wybrane  – myśli wyb­ra­ne są nieza­pom­niane...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

25 kwietnia 2015, 08:44Gavotek sko­men­to­wał tek­st -Mamo, nie dam ra­dy. -Chodź, [...]

24 kwietnia 2015, 22:17Maniek2012 do­dał no­wy tek­st -Mamo, nie dam ra­dy. -Chodź, [...]

18 listopada 2014, 15:59wdech sko­men­to­wał tek­st Chwycił róże Po­lała się krew. Ran­ny [...]

17 listopada 2014, 23:55Maniek2012 do­dał no­wy tek­st Chwycił róże Po­lała się krew. Ran­ny [...]